Služby

Služby

Advokátní kancelář byla založena v roce 2019 partnery a společníky JUDr. Milanem Šperlem a Mgr. Petrou Soukupovou. Specializujeme se zejména na oblast zdravotnického práva, poskytuje nicméně právní služby v dalších odvětvích, a to jak formou komplexního právního poradenství, tak jednorázovými právními stanovisky či analýzami.

Při poskytování právních služeb se řídíme právními a stavovskými předpisy vztahujícími se k výkonu advokátní činnosti. Samozřejmostí je pro nás nadstandardní ochrana informací s ohledem na plnění povinnosti advokátní mlčenlivosti. Naší advokátní kanceláři tak můžete plně důvěřovat.

 

Odměna za právní služby je upravena zejména vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Naše advokátní kancelář stanovuje odměnu zpravidla po dohodě s klientem, a to podle hodinové sazby, paušální částkou či jako podílovou odměnu. Při určení výše odměny přihlížíme vždy ke složitosti věci a individuálním potřebám klienta.

Právní služby poskytované naší kanceláří jsou pojištěny v rámci profesního pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu až do výše 100 mil. Kč.

 

Občanské právo

Zdravotnické právo

Pracovní právo

Obchodní právo

obchodní a závazkové vztahy, právo obchodních korporací

Převody nemovitostí

právní vztahy k nemovitostem

Trestní právo

se zaměřením na trestní odpovědnost právnických osob

Advokáti

Advokáti

JUDr. Milan Šperl

Advokát, společník

telefon: +420 773 020 426

e-mail: sperl@ssak.cz

Mgr. Petra Soukupová

Advokát, společník

telefon: +420 776 308 241

e-mail: soukupova@ssak.cz

Kontakty

Kontakty

Šperl Soukupová, advokátní kancelář, s.r.o.

IČ: 08036756
DIČ: CZ08036756

ID datové schránky: 8qu33rk

Číslo bankovního účtu: ČSOB 288147801/0300
IBAN: CZ54 0300 0000 0002 8814 7801

Základní kapitál 50 000,- Kč

C 37667 vedená u Krajského soudu v Plzni

Všechny povinně zveřejňované informace o společnosti najdete v obchodním rejstříku.

 

Adresa

ul. Dr. Davida Bechera 893/6, Karlovy Vary, PSČ 360 01

Telefony

+420 776 308 241 (Mgr. P. Soukupová)
+420 773 020 426 (JUDr. M. Šperl)